Uršula AMBRUŠOVÁ

ursula@ambrusova.sk

Poslankyňa miestneho zastupiteľstva

mestskej časti KOŠICE - SÍDLISKO ŤAHANOVCE

1992 - 1997

Prešovská univerzita v Prešove

Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta

diplomová práca

 

10/ 1997 - 1/ 1998

Špecializovaný kurz ekonómie a PC

EXPO-EDUC s r. o. Košice

 

1999 - 2006

Prešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta

Katedra slovenských dejín

a archívnictva dizertačná práca

 

7/ 2004 - 8/ 2004

Letná škola slovanských štúdií

Filozofická fakulta Karlova univerzita

Praha, Česko

 

2004 - 2005

Prešovská univerzita v Prešove

Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta

rigorózna práca

 

10/ 2006

Vzdelávací workshop

"Škola podnikania"

Pikas Košice, Projekt EÚ

 

8/ 2010 - 10/ 2010

Kurz Firemná kultúra

a informačno- komunikačné

technológie

CoRekt plus s r. o. Košice

 

2014 - 2015

Prešovská univerzita v Prešove

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

Katedra kresťanskej antropológie

a sociálnej práce, rigorózna práca

 

7/ 2018

Letná univerzita

z dejín farmácie

Pannon Egyetem Veszprém,

Maďarsko

Hungarian Society

for the History of Pharmacy

 

 

Od roku 2006 pôsobím ako členka Komisie kultúry mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktorá je poradným orgánom primátora mesta Košice.

 

Od roku 2011 som členkou Henszlmannovej spoločnosti v Košiciach.

 

Od roku 2015 som členkou Dejepisného spolku v Košiciach.

 

V rokoch 2010 - 2014 som bola členkou redakčnej rady časopisu Ťahanovské noviny, ktoré vydáva Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce.

 

V rokoch 2010 - 2014 som bola predsedníčkou Komisie komunitného rozvoja, kultúry a športu pri miestnom zastupiteľstve MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce.

 

V rokoch 2006 - 2010 a 2014 - 2018 som bola a som členkou Komisie komunitného rozvoja,

kultúry a športu pri miestnom zastupiteľstve MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce.

 

V rokoch 2014 - 2018 som bola členkou Miestnej rady, ktorá je výkonným a kontrolným orgánom

miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce.

 

Od roku 2018 som externou členkou Maďarskej akadémie vied v Budapešti.

 

 

 

 

Copyright © 2018 Ambrusova. All Rights Reserved.