Uršula AMBRUŠOVÁ

ursula@ambrusova.sk

Poslankyňa miestneho zastupiteľstva

mestskej časti KOŠICE - SÍDLISKO ŤAHANOVCE

2001

„Zo života košických cechov“

2008

Trinásta komnata...

2013

Sen o múzeu – Imrich Henszlmann a jeho príbeh

2015 - 2018

Od ihly po šijací stroj

2016 - 2017

Svet na škatuľke KOŠICE a KRAKOV

KURÁTORSKÉ VÝSTAVY

2006

Od Koložváru po Košice po stopách Štefana Bočkaja

2006

Storočný príbeh - Koloman Thaly a František II. Rákoczy 1906 - 2006

2011

Krajina možností - vývoj meštianstva v Uhorsku 19. storočia

2018

„Rožňavské cechy“

Copyright © 2018 Ambrusova. All Rights Reserved.