Uršula AMBRUŠOVÁ

ursula@ambrusova.sk

Poslankyňa miestneho zastupiteľstva

mestskej časti KOŠICE - SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Ambrušová, Uršula: Dejiny zlatníckych cechov v Košiciach a ich písomné pamiatky v zbierkach Východoslovenského múzea. Katalóg cechových písomností zlatníckeho a striebrotepeckého cechu v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach. Košice, 2008. 44 s.

ISBN: 978-80-89093-22-9.

 

Ambrušová, Uršula: Dejiny krajčírskych cechov v Košiciach a ich písomné pamiatky v zbierkach Východoslovenského múzea. Katalóg cechových písomností krajčírskych cechov v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach. Košice, 2014. 116 s.

ISBN: ISBN 978-80-89093-37-3.

 

Ambrušová, Uršula: Bulletin k výstave: Sen o múzeu - Imrich Henszlmann a jeho príbeh. Álom egy múzeumról - Henszlmann Imre története. The dream of a museum - Imrich Henszlmann and his story. Východoslovenské múzeum v Košiciach, Košice, 2013. 52 s.

ISBN 978-80-89093-35-9.

 

Ambrušová, Uršula: Ťahanovská legenda. The Ťahanovce legend. Košice, 2018. 104 s. ISBN 978-80-973120-0-8.

Ukážky mojich publikácií

Ukážky mojich príspevkov a článkov v rôznych periodikách

Copyright © 2018 Ambrusova. All Rights Reserved.