Uršula AMBRUŠOVÁ

ursula@ambrusova.sk

Poslankyňa miestneho zastupiteľstva

mestskej časti KOŠICE - SÍDLISKO ŤAHANOVCE

spoločne za kultúrnejší život

NIEČO O MNE

Narodila som 26. 6. 1972 v Košiciach. Základné a stredné vzdelanie som nadobudla v Košiciach, ďalšie vzdelanie v Prešove.

Od roku 1998 pracujem vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, na Historickom odbore ako historička, kde som zodpovedná za dokumentovanie a ochranu zbierkových predmetov mimoriadneho, medzinárodného a celoštátneho významu.

Spravujem zbierkové fondy: Rukopisy a písomnosti, Cechový archív, Farmácia a Ústavný podnikový archív múzea.

Okrem toho pripravujem odborné posudky, štúdie, scenáre výstav a expozícií, zabezpečujem ich realizáciu a propagáciu.

Aktívne sa zúčastňujem na výskumných štipendiách, konferenciách, sympóziách a seminároch. Lektorujem a recenzujem odborné publikácie a zborníky, vykonávam preklady z jazyka maďarského.

Pôsobím ako konzultantka pre študentov diplomantov a doktorandov histórie. Participovala som na domácich a medzinárodných projektoch zameraných na históriu (VEGA 2002 Prešov, OTKA 2003 Miškolc, Nemzeti Kulturális Alap, Lehetőségek országa: polgárosodás a 19. századi Magyarországon 2009 Budapešť).

Do môjho portfólia patria aj autorské podujatia v múzeu. Som autorkou zábavno-historických súťaží pre deti: "Hľadaj poklady svojho mesta" a "Hraj o cenu Východoslovenského múzea" (obe sa konajú každoročne od roku 2004), v rokoch 2007 - 2008 som bola autorkou a odborným garantom vzdelávacieho programu Múzejná škola vo Východoslovenskom múzeu, v roku 2007 som bola autorkou kultúrno-zábavného podujatia Knižnično-múzejný šachový turnaj - podpora projektu Košice - kandidát na EHMK 2013 a v rokoch 2010 - 2015 som bola autorkou podujatia pre deti a mládež Noc v zajatí kata.

„KNIHA JE ZÁKLADOM POZNANIA, UČITEĽOM

VEKOV, VLÁDCOM KRÁĽOVSTVA DUCHA.”

Seneca

MOJA PRÁCA

... ktorú jednoducho milujem !

ODPOČET ČINNOSTI

12 rokov som poslankyňou

mestskej časti - SÍDLISKO

ŤAHANOVCE...

VIAC

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Výber z mojej publikačnej

činnosti, odborných

seminárov...

VIAC

VÝSTAVY

Realizácie

samostatatných autorských

výstav...

VIAC

VZDELANIE A KVALIFIKÁCIA

Univerzity, ktoré som navštevovala,

workshopy, špecializované kurzy,

školenia, členstvo v organizáciách...

VIAC

„DÚFAM, ŽE BUDEM ŠTUDENTOM

AŽ DO KONCA ŽIVOTA.”

Anton Pavlovič Čechov

OCENENIA

Za svoju prácu som získala aj niekoľko ocenení

PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

spoločne za kultúrnejší život

KONTAKT

PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. - poslankyňa miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Košice - SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Budem vďačná za každý finančný príspevok, ktorý vložíte na môj transparentný účet a podporíte ma.

TRANSPARENTNÝ ÚČET

ursula@ambrusova.sk

Copyright © 2018 Ambrusova. All Rights Reserved.